0181-399560 de Eik 37 3224 TB Hellevoetsluis
Open hours: Ma - Do: 08:00 - 17:00 Vrijdag: 08:00 - 12:00

Afhankelijk van uw situatie is in een aantal gevallen consultatie met andere specialisten de beste aangewezen optie. Een aantal voorbeelden van de specialisten met wie wij een samenwerkings verband hebben, leest u hieronder.

Tandvleesproblemen – Parodontologie:
In gevallen van ernstige ontsteking van het tandvlees is het soms nodig de hulp van een Parodontoloog in te roepen. De mate van gezondheid van uw tandvlees zal bepalend zijn of u bij ons behandeld kunt worden of dat een verwijzing naar de tandarts-parodontoloog noodzakelijk is. Wij werken samen met diverse tandarts-parodontologen in de regio.

Meer informatie over Parodontologie en de vereniging van Parodontologen is hierop terug te vinden; www.nvvp.org

Beugels – Orthodontie:
Het volgen van de gebitsontwikkeling bij kinderen is van essentieel belang. Mondgewoonten zoals duimen, tongpersen of het gebruik van een fopspeen kan de vorm en de groei van de kaak en de stand van de tanden en kiezen sterk beïnvloeden. Consultatie bij de orthodontist is vaak het juiste behandelingstraject bij kinderen tussen de 10 en 13 jaar oud. Onze praktijk werkt nauw samen met een aantal Orthodontisten in de regio. In overleg met de ouders kunnen wij deze mogelijkheid indien geïndiceerd aanbevelen.

Steeds meer volwassenen willen op latere leeftijd de tanden en kiezen recht laten zetten. In onze praktijk bieden wij de behandeling met Invisalign aan. Het komt wel vaker voor dat behandeling
met Invisalign niet geïndiceerd kan worden omdat een grote verplaatsing van de tanden en kiezen nodig is om tot een goed resultaat te komen. In dat geval is consultatie met de Orthodontist wenselijk om te kijken of (plak)beugels het meest aangewezen middel is om een optimaal esthetisch resultaat te behalen.

Kijk voor meer informatie over beugels en behandeling bij orthodontisten op www.orthodontist.nl.

Wortelkanaal behandelingen – Tandarts-endodontoloog:
In onze praktijk bieden wij wortelkanaalbehandelingen aan. Toch is soms de noodzaak aanwezig om u naar een specialist: de tandarts-endodontoloog te verwijzen. Dit is vaak bij gevallen van terugkerende wortelpunt ontstekingen of bij tanden en kiezen met een complexe wortelkanaalstructuur die niet door ons zelf behandeld kunnen worden. De verwijzing naar de tandarts-endodontoloog kan in deze situaties uitkomst bieden. Daarmee kunnen tanden of kiezen die hiervoor een slecht vooruitzicht hadden toch gered worden.

Meer informatie over wortelkanaalbehandelingen en tandarts-endodontologen is hierop terug te vinden; www.nvve.com.

Kaakgewrichten en kauwspieren behandelingen – Tandarts-gnatholoog:

Een tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn en problemen met kauwen. Belangrijke onderdelen van de werkzaamheden van de tandarts-gnatholoog betreffen kaakklachten (bijvoorbeeld pijnklachten van kaakgewrichten en kauwspieren, kaakgewrichtsgeluiden en een beperkte kaakbeweging) en pijn in het gezicht. Daarnaast is de tandarts-gnatholoog deskundig op het gebied van een aantal slaapstoornissen die gerelateerd zijn aan het kauwstelsel (tandenknarsen, slaapapneu) en de tandheelkundige gevolgen daarvan (bijv. gebitsslijtage als gevolg van knarsen).

Meer dan de helft van de Nederlanders snurkt. Heel heftig snurken kan zelfs een teken zijn van een ernstig probleem namelijk apneu en ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid.
De MRA is een anti snurkbeugel ofwel Mandibulair Repositie Apparaat, u draagt de MRA in uw mond tijdens het slapen. De MRA is een zeer effectieve wetenschappelijk erkende methode tegen snurken en apneu. De tandarts kan op indicatie van het ziekenhuis een MRA vervaardigen.

Meer informatie over deze specialisme is te vinden bij de website van de beroepsvereniging tandarts-gnatholoog: NVGPT

Mondheelkunde en kaakchirurgie:
In sommige gevallen is het nodig de hulp van een kaakchirurg in te roepen. Wij werken samen met diverse kaakchirurgen in de regio. Afhankelijk van de situatie zal in overleg met u bekeken worden of verwijzing naar de specialist Mondziekten- en Kaakchirurgie wenselijk is. Dit kan b.v. bij moeilijk te verwijderen verstandskiezen, kaakabcessen, trauma van het mond- en aangezichtsgebied en bij aanwezigheid van onverklaarbare afwijkingen in het mond- en halsgebied. Het plaatsen van implantaten t.b.v. klikgebit of kronen valt ook onder deze mogelijkheden.